TİCARET HUKUKU

Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında aşağıdaki davalarla ilgilenmektedir.
Hukuk Büromuz, şirketlerin Ticaret hukukunun tacir, ticari işletme,ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap,ticari işler tellallığı, acentalık konularında sorunlara çözüm bulmaktadır.Adi,Kolektif, Komandit,Anonim, Limited Şirketlere ve Kooperatif Ortaklıklarına ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
• Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Ana Sözleşmeleri
• Şirket Birleşmeleri , Devralmaları ve Alım Satımları
• Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali
• Sermaye Artırımları ve İndirimleri
• Hisse/Malvarlığı Satış ve Devir Sözleşmeleri
• Ortak Girişim ve Ortaklık Sözleşmeleri
• Acentelik Distribütörlük, Franchise Sözleşmeleri
• Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri
• Finansal Kiralama, Taşıma, Lisans Sözleşmeleri
• Kredi, İnşaat ve İş Sözleşmeleri

TOP