İŞ HUKUKU

Gerek dava gerekse de danışmanlık anlamında İş Hukuku konusunda müvekkillerimize düzenli olarak hizmet vermekteyiz. İşçi-İşveren sözleşmelerinin hazırlanması, toplu iş sözleşmeleri, grev, lokavt gibi konularda sunmakta olduğumuz hizmetlerin yanı sıra uyuşmazlık çözümü ve dava konularında da konusunda yetkin avukatlarımızla size yardımcı olabiliriz.

İş Hukuku alanında faydalanabileceğiniz avukatlık ve hukuki destek hizmetlerimiz aşağıda özetle belirtilmiştir:

- İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;

- İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;

- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;

- İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;

- İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;

- Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;

- Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;

- İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;

- İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.

TOP