TAZMİNAT HUKUKU

Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin ((limited ve anonim şirketler, dernekler, vakıflar ve kurumların) kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan maddi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin (limited ve anonim şirketler, dernekler , vakıflar ve kurumların) kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan manevi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin (limited ve anonim şirketler, dernekler ve vakıfların) kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan ceza davalarının ikamesi ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Beden tamlığının ihlalinden kaynaklanan maddi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Beden tamlığının ihlalinden kaynaklanan manevi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Beden tamlığının ihlalinden kaynaklanan ceza davalarının ikamesi ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Haksız fiil temelinde maddi ve manevi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Sebepsiz zenginleşme temelinde maddi ve manevi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

TOP